Dịch vụ Quang Minh

Thay đổi thành viên góp vốn

tu-van-thanh-lap-cong-ty4

Chúng tôi ngoài dịch vụ thành lập công ty và dịch vụ thành lập doanh nghiệp còn có dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn A- Quý khách cần chuẩn bị: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( bản gốc). - CMND của thành viên mới (công chứng không quá 3 tháng) - Thông tin các thành viên cũ Sau khi ... Read More »

Chuyển đổi loại hình công ty

tu-van-thanh-lap-cong-ty7

thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty là hai dịch vụ chủ yếu của công ty tư vấn thành lập công ty Quang Minh. Chuyển đổi loại hình công ty cũng là một trong những dịch vụ của chúng tôi thủ tục chuyển đổi loại hình công ty như sau: A- Quý khách cần chuẩn bị: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ... Read More »

Thay đổi cổ đông và thành viên góp vốn

tu-van-thanh-lap-cong-ty10

Thay đổi cổ đông và thành viên góp vốn do thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp Quang Minh gồm các thủ tục như sau: A- Quý khách cần chuẩn bị dịch vụ thành lập công ty: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản gốc). - CMND thành viên mới (sao y công chứng). - Thông tin thành ... Read More »

Thay đổi vốn điều lệ

tu-van-thanh-lap-cong-ty12

Thay đổi vốn điều lệ cho công ty do dịch vụ tư vấn thành lập công ty, thành lập công ty Quang Minh bao gồm hồ sơ như sau: A- Quý khách cần chuẩn bị: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản gốc). - Dự tính mức vốn cần thay đổi. Sau khi chuẩn bị xong gửi mail cho chúng tôi theo ... Read More »