Những điều bạn cần biết

Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động truyền tải, phân phối điện và xuất nhập khẩu điện

Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động truyền tải, phân phối điện và xuất nhập khẩu điện bao gồm: 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực ; 2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ ... Read More »

Cần chuẩn bị các yếu tố trước khi thành lập công ty

47

Để thành lập công ty và hoạt động trong một lĩnh vực nào đó ta phải đáp ứng các điều kiện và cần chuẩn bị các yếu tố trước khi thành lập công ty như sau: 1. Loại hình doanh nghiệp: Hiện tại Việt Nam có 4 loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất cho nên quý doanh nghiệp cũng dễ dàng ... Read More »

Mẫu thay đổi tên công ty

450

   TÊN DOANH NGHIỆPSố: …………..      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc  ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……… Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….. Mã số doanh ... Read More »

Thông tư mới về thuế TNCN

13

BỘ TÀI CHÍNH ————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1378/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI ... Read More »

Quy trình làm việc của Quang Minh

tu-van-thanh-lap-cong-ty24

Quy trình thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp của Quang Minh. Bước 1: - Sao y công chứng Giấy CMND của các thành viên (cổ đông sang lập) và đại diện pháp luật; - Các thông tin trong phiếu thông tin này : PHIẾU KHAI BÁO THÔNG TIN. - Có các thông tin trên quý khách hàng LH với chúng tôi ... Read More »