Tag Archives: dich vu khai bao thue

Thuế là gì

Thuế là gì

Thuế là gì ? Thuế không chỉ đơn thuần là một nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước mà thuế còn gắn liền với các vấn đề về sự tăng trưởng kinh tế,về sự công bằng trong phân phối và sự ổn định xã hội. Thuế tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước,trong nền kinh tế thị trường vai ... Read More »