Tag Archives: thanh lap cong ty tai quan 8

Thành lập công ty tại Quận 8

11

Luật không quy định mức vốn điều lệ cho từng loại hình thành lập công ty tại quận 8, tuy nhiên thành lập công ty Quang Minh Consulting khuyên các doanh nghiệp cần lưu ý một số quy định sau đây, để tìm hiểu về thời hạn góp vốn của các cổ đông/thành viên và quy định về tăng, giảm vốn điều lệ ... Read More »