Tag Archives: thu tuc thanh lap cong ty o quan 6

Thủ tục thành lập công ty ở Quận 6

09

Thủ tục thành lập công ty ở Quận 6 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập công ty tại Quận 6 theo quy định của pháp luật; • Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ thành lập công ty tại Quận 6 và theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ tại Sở kế hoạch & Đầu tư; • Tiến ... Read More »