Tag Archives: tu van thanh lap doanh nghiep

Thay đổi thành viên góp vốn

tu-van-thanh-lap-cong-ty4

Chúng tôi ngoài dịch vụ thành lập công ty và dịch vụ thành lập doanh nghiệp còn có dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn A- Quý khách cần chuẩn bị: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( bản gốc). - CMND của thành viên mới (công chứng không quá 3 tháng) - Thông tin các thành viên cũ Sau khi ... Read More »

Chuyển đổi loại hình công ty

tu-van-thanh-lap-cong-ty7

thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty là hai dịch vụ chủ yếu của công ty tư vấn thành lập công ty Quang Minh. Chuyển đổi loại hình công ty cũng là một trong những dịch vụ của chúng tôi thủ tục chuyển đổi loại hình công ty như sau: A- Quý khách cần chuẩn bị: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ... Read More »

Thay đổi cổ đông và thành viên góp vốn

tu-van-thanh-lap-cong-ty10

Thay đổi cổ đông và thành viên góp vốn do thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp Quang Minh gồm các thủ tục như sau: A- Quý khách cần chuẩn bị dịch vụ thành lập công ty: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản gốc). - CMND thành viên mới (sao y công chứng). - Thông tin thành ... Read More »

Thay đổi vốn điều lệ

tu-van-thanh-lap-cong-ty12

Thay đổi vốn điều lệ cho công ty do dịch vụ tư vấn thành lập công ty, thành lập công ty Quang Minh bao gồm hồ sơ như sau: A- Quý khách cần chuẩn bị: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản gốc). - Dự tính mức vốn cần thay đổi. Sau khi chuẩn bị xong gửi mail cho chúng tôi theo ... Read More »

Thành lập công ty tại Đồng Nai

tu-van-thanh-lap-cong-ty19

tư vấn thành lập công ty tại Đồng Nai là dịch vụ của tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp Quang Minh. Thủ tục thành lập công ty tại Đồng Nai như sau: A- Quý khách chỉ cần chuẩn bị: - CMND các thành viên góp vốn; - Hợp đồng thuê nhà (hoặc hợp đồng mượn nhà). - Và thông ... Read More »

Thành lập công ty tại Long An

tu-van-thanh-lap-cong-ty20

Bạn cần tư vấn thành lập công ty tại Long An chúng tôi chuyên thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty tại Long An. Thủ tục  thành lập công ty được tư vấn thành lập công ty Quang Minh làm hồ sơ bao gồm như sau: A- Quý khách chỉ cần chuẩn bị: - CMND các thành viên góp vốn; - Và thông tin trong phiếu ... Read More »