Thuế là gì

Thuế là gì ? Thuế không chỉ đơn thuần là một nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước mà thuế còn gắn liền với các vấn đề về sự tăng trưởng kinh tế,về sự công bằng trong phân phối và sự ổn định xã hội. Thuế tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước,trong nền kinh tế thị trường vai trò này của thuế càng nổi bậc bởi thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước
Thuế là công cụ quan trọng nhất để phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân theo đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hiện nay nguồn thu nước ngoài đã giảm nhiều, kinh tế đối ngoại chuyển thành có vay có trả.
Trước tiên, thuế là một công cụ quan trọng để góp phần ổn định trật tự xã hội,chuẩn bị điều kiện và tiền đề cho việc phát triển lâu dài.

Nguồn: thành lập công tythành lập doanh nghiệp , dịch vụ thành lập công ty, tư vấn thành lập doanh nghiệp tại tp. Hồ Chí Minh.

Thuế là gì
4 ( 5) votes