Vai trò của Luật

Trong cuộc sống không tránh được nhửng đụng chạm giữa con người và con người với nhau,có những chuyện người ta
sẽ giải quyết bằng hòa bình nhưng củng có nhửng chuyện người ta lại lôi Luật ra. Vậy Luật là gì? Nó có vai trò như thế nào
trong cuộc sống của ta,các bạn cùng tham khảo nhé:

Luật pháp dưới góc độ luật học được hiểu như là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế. Về cơ bản, luật pháp được thực thi thông qua các biện pháp hành chính là nhiều hơn cả, ví dụ như: cảnh sát giao thông xử phạt người vi phạm, thanh tra xây dựng thanh tra và xử phạt vi phạm. Trong xã hội dân dự, mặc dù Toà án vừa đóng vai trò là cơ quan thực thi nhưng cũng vừa là một người trọng tài để đưa ra các phán xét của mình về tính hợp pháp của hành vi.

Nguồn: thành lập công tythành lập doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh.

Vai trò của Luật
1 ( 1) vote