Blog

Train your brain this new years

dịch vụ làm giấy phép lao động đồng nai

Dịch vụ xin chấp thuận tuyển dụng người lao động nước ngoài tại Đồng Nai,Bình Dương

Làm giấy phép lao động (work permit). Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VỚI UBND CẤP TỈNH ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG

Có 2 trường hợp xin công văn chấp thuận sử dụng lao động:

– Trường hợp thứ nhất: Đối với Doanh nghiệp chưa từng được đăng ký và nhận được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài:

Lập báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động có nội dung như sau:

  • Thông tin công ty (tên, địa chỉ, thời gian thành lập, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất,…)
  • Thông tin xin tuyển dụng (vị trí công việc, số lượng, kinh nghiệm làm việc, mức lương, địa điểm, thời gian làm việc,…)
dịch vụ làm giấy phép lao động đồng nai
Dịch vụ làm giấy phép lao động đồng nai, Bình Dương

– Trường hợp thứ 2: Đối với Doanh nghiệp đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

Lập báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài có nội dung như sau:

  • Thông tin công ty (tên, địa chỉ, thời gian thành lập, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất,…)
  • Vị trí công việc đã được chấp thuận, số lương
  • Vị trí công việc đã được sử dụng
  • Thông tin xin tuyển dụng bổ sung (vị trí công việc, số lượng, kinh nghiệm làm việc, mức lương, địa điểm, thời gian làm việc,…)
  • Lý do tuyển dụng

Công ty Luật Vạn Phúc cam kết giúp quý khách hàng hoàn tất THỦ TỤC XIN CÔNG VĂN CHẤP THUẬN SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI một cách nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất.

 

Write a Comment