Blog

Train your brain this new years

Quy định về di chuyển nội bộ doanh nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Ngày 28/12/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 35/2016/TT-BCT về việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết WTO không phải cấp giấy phép lao động. Quy định này áp dụng đối với:

lam work permit cho nguoi nuoc ngoai
Làm work permit cho người lao động nước ngoài
 • Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp (bao gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật);
 • Người sử dụng lao động nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Thông tư đã giải thích rõ hiện trường hợp diện thương mại, bao gồm các hình thức:

 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

1| Căn cứ xác định người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP bao gồm:

 • Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ quy định tại Phụ lục I;
 • Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam. 

2| Căn cứ xác định người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP bao gồm:

 • Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ quy định tại Phụ lục II;
 • Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam. 

III| Giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP bao gồm:

 • Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người lao động sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam có nêu vị trí công việc, chức danh công việc và thời gian làm việc;
 • Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài là chuyên gia;
 • Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật;
 • Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Văn bản chứng minh hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động trong phạm vi mười một ngành dịch vụ là một trong các giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;

Giấy phép thành lập Chi nhánh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Công ty Luật Vạn Phúc chuyên cung cấp dịch vụ giấy phép lao động

 • Làm giấy phép lao động tại Đồng Nai, xin giấy phép lao động tại Bình Dương;
 • Xin chủ trương sử dụng người lao động nước ngoài;
 • Xin cấp giấy xác nhận thuộc diện được miễn giấy phép lao động.

Chúng tôi cam kết chi phí dịch vụ thấp, thời gian có giấy phép nhanh nhất.

Write a Comment