Blog

Train your brain this new years

quyết toán thuế khi giải thể công ty tại bình dương, giải thể doanh nghiệp tại đồng nai

Dịch vụ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh thì phải nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với trường hợp tự giải thể; bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của tòa án để làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế.

quyết toán thuế khi giải thể công ty tại bình dương, giải thể doanh nghiệp tại đồng nai
Quyết toán thuế khi giải thể công ty tại Bình Dương, giải thể doanh nghiệp tại Đồng Nai

I/ Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp

  • Trường hợp doanh nghiệp tự giải thể, hồ sơ gồm:
  • Quyết định giải thể;
  • Biên bản họp;
  • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt đột xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu;
  • Trường hợp giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của tòa án, hồ sơ gồm:
  • Quyết định giải thể;
  • Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của Tòa án có hiệu lực;
  • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Dịch vụ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp tại Cơ quan Thuế (trường hợp giải thể doanh nghiệp) tại Luật Vạn Phúc như sau:

  • Soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn khách hàng ký và đóng dấu;
  • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả; làm việc với cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

Luật Vạn Phúc là đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai cam kết sẽ giúp khách hàng hoàn tất thủ tục nhanh chóng và hiệu quả. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

 

Write a Comment