Blog

Train your brain this new years

dich vu thay doi noi dung giay chung nhan dau tu, dieu chinh giay phep dau tu

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

[Thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh] Nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã thành lập doanh nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai, thành Phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có quyền thay đổi, điều chỉnh giấy nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như:

Dịch vụ điều chỉnh nội dung giấy đăng ký đầu tư tại Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Điều chỉnh nội dung giấy đăng ký đầu tư tại Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 • Thông tin liên quan đến nhà đầu tư (Tên, địa chỉ của nhà đầu tư);
 • Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.
 • Tên dự án đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
 • Thời hạn hoạt động của dự án.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Luật Vạn Phúc có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tại Việt Nam. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý khách hiểu rõ hơn dịch vụ  thay đổi nội dung giấy nội dung giấy chứng nhận đầu tư.

I/ Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 1. Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.
 2. Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, gồm:
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại một trong các nội dung cần điều chỉnh nêu phần đầu bài viết 4, 5, 6, 7, 8 và 10.
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định;
II/ Mức phạt hành chính đối với hành vi nhà đầu tư không thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư có thay đổi nội dung đầu tư nhưng không thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu từ thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Write a Comment