Blog

Train your brain this new years

nhan lam giay phep kinh doanh tai binh duong cong dau cong ty

Quy định mới về con dấu công ty, chi nhánh

So với Luật doanh nghiệp năm 2005 thì Luật doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015) có khá nhiều quy định thông thoáng hơn đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, qua đó, tháo gỡ phần nào những khó khăn và mở ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

nhan lam giay phep kinh doanh tai binh duong cong dau cong ty
Dịch vụ nhận làm giấy phép kinh doanh tại Bình Dương

Con dấu theo Luật doanh nghiệp 2014 đã có những thay đổi quan trọng so với Luật doanh nghiệp 2005 về hình thức, nội dung con dấu; số lượng con dấu; thủ tục đăng ký con dấu; quản lý, sử dụng con dấu và thời điểm có hiệu lực của con dấu.

  • Thứ nhất, về hình thức, nội dung con dấu:

Luật Doanh Nghiệp mới đã trao hoàn toàn quyền quyết định về hình thức, nội dung con dấu cho doanh nghiệp. So với Luật Doanh Nghiệp 2005 “Hình thức và nội dung của con dấu, điều kiện làm con dấu và chế độ sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của chính phủ” thì tại Điều 44 Luật Doanh Nghiệp2014 quy định:

“1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a)Tên doanh nghiệp;

  1. b) Mã số doanh nghiệp.”

Theo đó thì chỉ cần con dấu của doanh nghiệp đáp ứng được hai nội dung là tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Còn về hình dạng, kích thước hoặc trên con dấu có các thông tin khác ngoài tên và mã số doanh nghiệp thì đều do doanh nghiệp quyết định và được coi là hợp pháp. (Lưu ý: Nội dung con dấu của doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, thông tin vi phạm truyền thống lịch sử văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc hay quy định của các cơ quan nhà nước.)

  • Thứ hai, về số lượng con dấu:

Theo Luật Doanh nghiệp 2005: “Trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của cơ quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai” thì với Luật Doanh nghiệp mới, doanh nghiệp được quyền quyết định số lượng con dấu của doanh nghiệp mình.

Khi Luật Doanh Nghiệp 2014 cho phép “công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”. Khi công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật thì công ty cũng có thể có nhiều con dấu để phù hợp hơn với nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty.

  • Thứ ba, về thủ tục đăng ký con dấu:

Doanh nghiệp thay vì phải đăng ký mẫu dấu với cơ quan Công an như trước đây thì hiện nay doanh nghiệp được chủ động trong việc làm  con dấu. Doanh nghiệp có thể tự khắc dấu hoặc đến cơ sở khắc dấu để làm con dấu.

Trước khi sử dụng con dấu , doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tại khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

  • Thứ tư, về việc quản lý và sử dụng con dấu:

Chính phủ ban hành nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp liên quan đến việc quản lý và sử dụng con dấu.

Theo đó, con dấu doanh nghiệp được quản lý và sử dụng theo quy định sau:

– Các doanh nghiệp đã thành lập trước 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước 01/7/2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước 01/7/2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này.

 Đồng thời, thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

  • Thứ năm, về thời điểm có hiệu lực của con dấu doanh nghiệp:

Thời điểm có hiệu lực của con dấu là do doanh nghiệp tự quyết định; tuy nhiên, lưu ý rằng, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải gửi thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh đoanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Vạn Phúc về những điểm mới về con dấu của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.  Qúy khách hàng có nhu cầu Dịch vụ nhận làm giấy phép kinh doanh tại Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh vui lòng liên hệ để được tư vấn.

Write a Comment