Blog

Train your brain this new years

điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư tại bình dương, đồng nai

Dịch vụ điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư

Mục tiêu, quy mô dự án là một dung được ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó khi thực hiện thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Luật Vạn Phúc chuyên là hãng luật có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, lập hồ sơ đăng ký cấp, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cũng như thực hiện thành công thủ tục xin cấp, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Trong bài viết này, Luật Vạn Phúc hướng dẫn nhà đầu tư về hồ sơ, thủ tục để thay đổi giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp thay đổi địa điểm thực hiện dự án

 Trước khi tiến hành thủ tục điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án, nhà đầu tư cần vạch ra kế hoạch, mục tiêu hay quy mô cần thay đổi? đánh giá được tính khả thi cũng như điều kiện của nhà đầu tư và môi trường thực tế để dự án đạt hiệu quả, sau đó mới tiến hành thủ tục theo các bước sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ xin điều chỉnh mục tiêu dự án:

Nhà đầu tư cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những văn bản sau:

 •      Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 •      Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 •      Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 •      Bản Giải trình lý do điều chỉnh mục tiêu, dự án đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
 •  Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm dự kiến thay đổi của nhà đầu tư như: Biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh nhà đầu tư có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để thực hiện dự án. Lưu ý: Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về diện tích đất dự kiến sử dụng cũng như địa điểm thực hiện để dự án được thực hiện khả thi, tránh trường hợp phải thay đổi nhiều lần.
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án; mục tiêu dự án, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

2.  Tài liệu quý khách cần chuẩn bị khu thực hiện điều chỉnh mục tiêu dự án

 •  Đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Lưu ý: Khi điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, nhà đầu tư cần chứng minh được tính thiết yếu của việc cần thay đổi cũng như tính khả thi của dự án. Ngoài những giấy tờ trên, tùy từng trường hợp cụ thể cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu nhà đầu tư cũng cấp những văn bản khác

3. Nộp hồ sơ và nhận kết quả điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại một trong các cơ quan theo thẩm quyền giải quyết sau:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.
 • Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

  Lưu ý: 

 • Đối với những dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc những dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế sẽ do Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan nào cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cơ quan đó có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
 • Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ  trường đầu tư, cần thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

4) thời gian giải quyết đối với trường hợp điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư

 • Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15-20 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. 
 • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thay đổi mục tiêu hay quy mô dự án, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư với cơ quan có thẩm quyền.

 

Write a Comment