Blog

Train your brain this new years

Dịch vụ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện tại Đồng Nai, Bình Dương

Giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện

Luật Vạn Phúc là đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Bình Dương, Đồng Nai cam kết sẽ giúp khách hàng hoàn tất thủ tục nhanh chóng và hiệu quả. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Dịch vụ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện tại Đồng Nai, Bình Dương
Dịch vụ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện tại Đồng Nai, Bình Dương

I/ Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

  • Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
  • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

Dịch vụ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Luật Vạn Phúc

  • Soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn khách hàng ký và đóng dấu;
  • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả; làm việc với cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

Write a Comment