Blog

Train your brain this new years

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH ở bình dương

Dịch vụ giải thể công ty TNHH MTV, 2 TV

Có nhiều doanh nghiệp sau khi đăng ký kinh doanh lại không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc hoặc đang kinh doanh nhưng không muốn tiếp tục kinh doanh nữa muốn giải thể doanh nghiệp nhưng thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp lại phức tạp và kéo dài.

Do vậy, để giúp doanh nghiệp đơn giản hóa các thủ tục Luật Vạn Phúc xin cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH ở bình dương
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH ở Bình Dương, Đồng Nai

I/ Hồ sơ giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

II. Quý khách hàng chỉ cần cung cấp những thông tin, tài liệu sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Thông tin về tình trạng nộp thuế, thông tin đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

III/ Dịch vụ giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Luật Vạn Phúc như sau:

 • Soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn khách hàng ký và đóng dấu;
 • Thực hiện thủ tục đóng mã số thuế tại chi cục thuế;
 • thực hiện xin xác nhận không nợ hoặc doanh nghiệp chưa tham gia Bảo hiểm xã hội;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả; làm việc với cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

Luật Vạn Phúc là đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh tại Bình Dương, Đồng Nai cam kết sẽ giúp khách hàng hoàn tất thủ tục nhanh chóng và hiệu quả. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Write a Comment