Blog

Train your brain this new years

giay phep ve sinh an toan thuc pham che bien thuy san

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm chế biến kinh doanh thủy sản

[ GIẤY CHỨNG NHẬN VSATTP] Nước ta có là quốc gia giáp biến, diện tích nước ngọt lớn, hệ thống sông ngòi, kênh rạch, ao hồ chằng chịt. Đây là điều kiện thuận lợi để ngành thủy sản nước ta phát triển như hiện nay.

giay VSATTP BINH DUONG
LÀM GIẤY CHỨNG NHẬN VSATTP BINH DUONG

Các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản cũng phát triển mạnh nhưng các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm thì không phải cơ sở nào cũng đảm bảo. Nhà nước ta ban hành Luật an toàn thực phẩm và các thông tư nghị định liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, buộc các cơ sở sản xuất kinh doanh phải xây dựng quy trình, cơ sở mặt bằng, trang thiết bị dụng cụ,… đảm bảo VSATTP cũng như người tham gia vào quá trình này phải có kiến thức và đủ sức khỏe theo quy định. Đây là những yêu cầu cơ bản quy định cho việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ Nông lâm thủy sản sở nông nghiệp cấp giấy chứng nhận VSATTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản.

Luật Vạn Phúc giới thiệu Dịch vụ xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho công ty chế biến, sản xuất, kinh doanh thủy sản tại Bình Dương. 

Quý khách hàng chỉ cần cung cấp cho Luật Vạn Phúc:

  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
  • Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
  • Giấy xác nhận đủ sức khỏe chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

Công việc luật Vạn Phúc thực hiện khi cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

  • Tiến hành soạn thảo: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Bản thuyết minh về cơ sở vật chất trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, gồm: Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng khu vực xung quanh; Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm.
  • Sắp xếp để quý khách hàng kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm và sức khỏe (nếu quý khách hàng chưa có Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và Giấy xác nhận đủ sức khỏe);
  • Thực hiện nộp hồ sơ và hỗ trợ quý khách tiếp đoàn thẩm định.

Thời gian thực hiện xin giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp chế biến, sản xuất, kinh doanh thủy sản. 15 đến 20 ngày.

Write a Comment