Blog

Train your brain this new years

Hướng dẫn đăng ký ngành nghề kinh doanh khi thanh lập doanh nghiệp

Hướng dẫn đăng ký ngành nghề kinh doanh

Trên thực tế trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi đăng ký ngành nghề kinh doanh sao cho đúng với quy định của pháp luật hiện hành. Nhằm tháo gỡ những vướng mắc đó, Luật Vạn Phúc hướng dẫn quý khách hàng chi tiết cách ghi ngành nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để các bạn tham khảo, hiểu rõ hơn.

  1. Đối với ngành kinh tế có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Hướng dẫn đăng ký ngành nghề kinh doanh khi thanh lập doanh nghiệp
Hướng dẫn đăng ký ngành nghề kinh doanh khi thanh lập doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ – CP khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc đề nghị sửa đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngành kinh tế cấp 4 là ngành nghề được mã hóa có 4 chữ số trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

          Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp 4 thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới mã ngành cấp 4 nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp 4 đã chọn. Trong trường hợp này, ngành – nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

Ví dụ: Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề là “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác khác liên quan đến vận tải” thì trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ ghi như sau:

Mã ngành, nghề kinh doanh

Tên ngành, nghề kinh doanh

5229

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Chi tiết: – Dịch vụ đại lý tàu biển – Dịch vụ đại lý vận tải đường biển – Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  1. Đối với ngành nghề không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Trường hợp 1: Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Trường hợp 2: Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xé,t ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư vào kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống Kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

  1. Đối với những ngành, nghề đầu tư có điều kiện

Đối với những ngành, nghề đầu tư có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Lưu ý:

  • Doanh nghiệp được tự do lựa chọn và đăng ký kinh doanh các ngành nghề, trừ những ngành nghề bị cấm kinh doanh theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.
  • Doanh nghiệp chỉ nên lựa chọn đăng ký những ngành, nghề mà doanh nghiệp sẽ hoạt động.
  • Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (về vốn pháp định, về chứng chỉ hành nghề, đăng ký thủ tục hành nghề với Cơ quan quản lý theo từng lĩnh vực cụ thể…). Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Luật Vạn Phúc hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty mà còn vướng mắc trong việc đăng ký ngành nghề kinh doanh. 

Luật Vạn Phúc cung cấp các dịch vụ doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh :

  • Thành lập doanh nghiệp mới;
  • Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  • Xin cấp các giấy phép đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Luật Vạn Phúc Cam kết giúp Quý khách hàng hoàn tất thủ tục pháp lý nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

 

Write a Comment