Blog

Train your brain this new years

GIAY PHEP LAO DONG O DONG NAI

Xin cấp xác nhận trường hợp miễn giấy phép lao động

[ Dịch vụ xin giấy phép lao động Tại Đồng Nai] Bên cạnh những trường hợp phải làm giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài như: chuyên gia, nhà điều hành, lao động kỹ thuật thì pháp luật quy định những trường hợp được miễn giấy phép lao động. Đối những trường hợp được miễn làm giấy phép lao động, doanh nghiệp cần làm thủ tục xin xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

GIAY PHEP LAO DONG O DONG NAI
Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Bình Dương, Đồng Nai

Luật Vạn Phúc giới thiệu đến quý khách hàng Dịch vụ xin xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh.

I| ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

 • Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.
 • Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.
 • Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.
 • Người lao động được cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam (Đã không hạn chế đối tượng chỉ là giáo viên sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu như trước nữa).
 • Những người vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm (Theo quy định trước đây giới hạn là Người có trình độ từ thạc sĩ trở lên hoặc tương đương thực hiện tư vấn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề trình độ cao đẳng với thời gian không quá 30 ngày).
 • Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam;
 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;
 • Người có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;

Lưu ý: Người sử dụng lao động đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, trừ các trường hợp: người lao động vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ, xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được và các chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;

II| HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG

 1. Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
 2. Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên, tuổi, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, vị trí công việc của người lao động nước ngoài;
 3. Các giấy tờ để chứng minh người lao động không thuộc diện giấy phép lao động;
 4. Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Công ty Luật Vạn Phúc chuyên cung cấp dịch vụ giấy phép lao động

 • Làm giấy phép lao động tại Đồng Nai, xin giấy phép lao động tại Bình Dương;
 • Xin chủ trương sử dụng người lao động nước ngoài;
 • Xin cấp giấy xác nhận thuộc diện được miễn giấy phép lao động.

Chúng tôi cam kết chi phí dịch vụ thấp, thời gian có giấy phép nhanh nhất.

Write a Comment