Blog

Train your brain this new years

Dịch vụ thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ công ty

Tư vấn tăng, giảm vốn điều lệ công ty

Quý khách hàng là công ty do nhu cầu mở rộng hoặc thu hẹp hoạt động kinh doanh/thị trường nên cần thay đổi vốn điều lệ. Luật Vạn Phúc chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ của công ty tại Bình Dương, Đồng Nai

Dịch vụ thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ công ty
Dịch vụ thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ công ty

I/ Hồ sơ thủ tục thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ của công ty tại Bình Dương

  • Thông báo thay đổi nội dung tại phòng đăng ký kinh doanh;
  • Biên bản của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên;
  • Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sỡ hữu đối với công ty TNHH một thành viên;

II/ Qúy khách cần cung cấp các tài liệu sau

  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có);
  • Đối với trường hợp giảm vốn: Kèm theo báo cáo tài chính năm gần nhất;

III/ Dịch vụ thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ công ty do Luật Vạn Phúc cung cấp

Công ty Luật Vạn Phúc hỗ trợ doanh nghiệp tăng, giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật như sau: 

  • Tư vấn quy định của pháp luật về tăng, giảm vốn điều lệ;
  • Luật Vạn Phúc soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn khách hàng ký đóng dấu;
  • Luật Vạn Phúc thay mặt khách hàng xử lý hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu;
  • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương;

Công ty Luật Vạn Phúc cam kết giúp bạn hoàn tất Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ của công ty tại Bình Dương một cách nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất.

Write a Comment