Blog

Train your brain this new years

Dịch vụ tăng/ giảm vốn điều lệ công ty nước ngoài ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai

Tăng vốn đầu tư, tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài

[ tăng, giảm vốn điều lệ công ty nước ngoài ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai] Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thực hiện tăng vốn đầu tư hoặc giảm vốn đầu tư thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư mới. Luật Vạn Phúc là hãng luật chuyên tư vấn và thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng giảm vốn đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh.

I/ Các bước thực hiện tăng vốn, giảm vốn đầu tư công ty 100% vốn nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai

Bước 1: doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại sở kế hoạch đầu tư ( áp dụng đối doanh nghiệp hoạt động ngoài khu công nghiệp, thực hiện thủ tục tại ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai ( áp dụng doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp);

Bước 2: Sau khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục tăng hoặc giảm vốn điều lệ tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Lưu ý: việc giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp cần tuân thủa các quy định của luật doanh nghiệp 2014. Xem thêm bài viết: trường hợp nào được giảm vốn điều lệ.

Bước 3: thực hiện đăng công báo doanh nghiệp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

II/ Tài liệu quý khách cần cung cấp cho luật Vạn Phúc khi thực hiện tăng/ giảm vốn đầu tư

  • Bản sao giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký doanh nghiệp;
  • Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư đến thời điểm đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư ( chúng tôi hỗ trợ thực hiện);
  • Báo cáo tài chính có kiểm toán của Công ty, đã được kiểm toán độc lập;
  • Giấy tờ chứng minh khả năng góp vốn của nhà đầu tư đối với số vốn tăng;

III/ Luật Vạn Phúc thực hiện các công việc sau:

  • Tư vấn các hình thức tăng vốn, giảm vốn đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư và luật doanh nghiệp;
  • Soạn thảo và đại diện theo ủy quyền thực hiện nộp hồ sơ điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư về tăng vốn đầu tư/ giảm vốn đầu tư tại tại Sở kế Hoạch đầu tư hoặc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp.
  • Soạn thảo và đại diện theo ủy quyền thực hiện nộp hồ sơ điều chỉnh nội dung giấy đăng kinh doanh, thực hiện đăng công báo về nội dung điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh.

Từ khóa tìm nhiều: tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài ở bình dương; tăng vốn điều lệ công ty tnhh một thành viên tại đồng nai ; điều chỉnh giảm vốn đầu tư công ty có vốn đầu tư nước ngoài; giảm vốn công ty nước ngoài.

Write a Comment