Blog

Train your brain this new years

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai

Dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài

[Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài] Luật Vạn Phúc là hãng Luật có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan đầu tư tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay từ thời điểm nhà đầu tư có nhu cầu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài Luật Vạn Phúc đã tư vấn các hình thức đầu tư tại Việt Nam từ đó nhà đầu tư tìm được hình thức đầu tư phù hợp.

Luật Vạn Phúc tích cực hỗ trợ tìm địa điểm thực hiện dự án đầu tư, tìm nhà xưởng, tư vấn địa bàn ưu đãi đầu tư, thị trường nhân công, xây phương án tuyển dụng lao động, thực hiện dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư, xin đăng ký kinh doanh, tiến hành khắc dấu, kê khai thuế bàn đầu, in hóa đơn, mua chữ ký số. Thực hiện tư vấn luật cho nhà đầu tư trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

I/ Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Khoản 6 Điều 3 của Luật Đầu tư định nghĩa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.

Pháp luật hiện hành quy định tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Bên cạnh các quy định của pháp luật áp dụng chung, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên và để thuận lợi cho công tác quản lý đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và về đầu tư áp dụng riêng đối với đầu tư nước ngoài về lĩnh vực đầu tư có điều kiện, về quy định trong việc thành lập công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, về thủ tục đầu tư, về đầu mục hồ sơ dự án đầu tư và về địa điểm thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

II/ Các trường hợp thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty có vốn nước ngoài bao gồm:

 • Thành lập Công ty 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp;
 • Doanh nghiệp có vốn nước ngoài tiếp tục thành lập tổ chức kinh tế; thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
  • Có doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ của công ty trở lên;
  • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

III/ Qúy khách cần cung cấp tài liệu khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư kèm theo Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư.
 • Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ hàng hóa quý khách cần cung cấp thêm tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư trong việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đối với nhà đầu tư đăng ký hoạt động trong lĩnh vực phân phối bán buôn, bán lẻ và/hoặc xuất, nhập khẩu hàng hóa;
 • Hợp đồng thuê và giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp địa điểm thực hiện dự án, thành lập doanh nghiệp.
Từ khóa tìm nhiều: dịch vụ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài; hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài; phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài; thành lập công ty 100 vốn nước ngoài; thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài 100; thành lập công ty tnhh 100 vốn nước ngoài; tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài; điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

Write a Comment