Blog

Train your brain this new years

Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty ở Bình Dương, Đồng Nai

Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty

Do nhu cầu mở rộng hay thu hẹp lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp có thể rút bỏ hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, mở rộng lĩnh vực hoạt động.

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định khi doanh nghiệp muốn bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Luật Vạn Phúc hướng dẫn cụ thể và chi tiết thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh để Quý khách hàng hiểu rõ thủ tục này.

Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty tại Bình Dương. Đồng Nai
Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty tại Bình Dương, Đồng Nai
  1. Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Bình Dương, Đồng Nai

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);
  • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  1. Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Luật Vạn Phúc

Doanh nghiệp đóng tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, có nhu cầu sử dụng dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Luật Vạn Phúc thực hiện:

  • Tư vấn về việc lựa chọng ngành nghề kinh doanh phù hợp, tư vấn các điều kiện đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
  • Soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật, hướng dẫn khách hàng ký và đóng dấu;
  • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp nước ngoài;
  • Hướng dẫn khách hàng thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tới Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp;
  • Thực hiện xin giấy phép con đối với ngành nghề có điều kiện.

Luật Vạn Phúc chuyên tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh cam kết giúp khách hàng hoàn tất các thủ tục nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Write a Comment