Blog

Train your brain this new years

Di chuyển trụ sở công ty nước ngoài, thay đổi địa chỉ công ty 100% vốn nước ngoài

Thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đầu tư

[ Di chuyển trụ sở công ty nước ngoài, thay đổi địa chỉ công ty 100% vốn nước ngoài] Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Trường hợp thay đổi địa điểm điểm dự án có thể là thay đổi địa điểm trong cùng một tỉnh hoặc từ di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác.

Luật Vạn Phúc là hãng luật chuyên thực hiện tư vấn chuyên sâu cho nhà đầu tư các nước như Nhật Bản, Hàn quốc, Đài Loan, Trung Quốc thực hiện dự án đầu tư tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin giới thiệu dịch vụ thay đổi trụ sở công ty nước ngoài.

I/ Quy trình thực hiện thay đổi trụ sở thực hiện dự án đầu tư

  • Đối với thay đổi trụ sở thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tư trong cùng một tỉnh thì doanh nghiệp thực hiện như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại sở kế hoạch đầu tư/ Ban quản lý các khu công nghiệp;

Bước 2: thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung giấy đăng ký kinh doanh;

Bước 4: thực hiện đăng công báo về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và tiến hành khắc dấu, thông báo mẫu dấu.

Bước 5: Thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội về việc thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

  • Đối với trường hợp thay đổi trụ sở thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tư di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác thì doanh nghiệp thực hiện như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư tại tỉnh đặt địa điểm thực dự án mới;

Bước 2: Thực hiện thủ tục chuyển trụ sở tại Cục thuế tỉnh doanh nghiệp đang đặt trụ sở, trong đó, doanh nghiệp phải chốt và nộp các khoản nợ thuế, hoàn thuế và các tờ khai thuế với Cục thuế và các công việc khác liên quan đến hóa đơn.

Bước 3: Sau khi có quyết định chuyển của Cục thuế, thực hiện tiếp thủ tục xin chuyển thuế về Cục thuế Tỉnh mới.

Bước 4: Thủ tục sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư: các công việc liên quan đến nhân sự, bảo hiểm và chuyển bảo hiểm cho người lao động.

Bước 5: thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung giấy đăng ký kinh doanh;

Bước 6: thực hiện đăng công báo về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và tiến hành khắc dấu, thông báo mẫu dấu.

 II/ Các tài liệu quý khách cần cung cấp cho luật Vạn Phúc khi thực hiên thủ tục thya đổi điểm thực hiện dự án của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

  • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh;
  • Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
  • Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư đến thời điểm đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư ( chúng tôi hỗ trợ thực hiện);

III/ Nội dung dịch vụ thay đổi trụ sở thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

  • Tư vấn thay đổi địa điểm thức hiện dự án theo quy định pháp luật đầu tư và luật doanh nghiệp;
  • Soạn thảo và đại diện theo ủy quyền thực hiện nộp hồ sơ điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư về thay đổi địa điểm thức hiện dự án tại tại Sở kế Hoạch đầu tư hoặc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp.
  • Soạn thảo và đại diện theo ủy quyền thực hiện nộp hồ sơ điều chỉnh nội dung giấy đăng kinh doanh, thực hiện đăng công báo về nội dung điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh.
  • Thực hiện khắc dấu và thông báo mẫu dấu;
  • Trường hợp doanh nghiệp thực hiện thay đổi địa điểm thực hiện dự án di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác thì Luật Vạn Phúc thực hiện các dịch vụ chốt thuế và bảo hiểm xã hội để được cấp văn bản đồng ý cho di chuyển trự sở doanh nghiệp sang tỉnh khác.

Write a Comment