Giỏ hàng

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mới nhất 2022

Doanh nghiệp là chủ thể kinh doanh chiếm đa số trên thị trường hiện nay do tính độc lập, tự chủ và có thể đáp ứng được các điều kiện của nhiều ngành, nghề kinh doanh. Trong các loại hình doanh nghiệp thì loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn thường xuyên được lựa chọn do có tính ổn định và chặt chẽ trong cơ cấu tổ chức.

Để có một doanh nghiệp vận hành đảm bảo theo quy định pháp luật, chủ thể thành lập và góp vốn cần phải biết lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, hồ sơ, quy trình thành lập, tổ chức hoạt động phù hợp với loại hình doanh nghiệp đó. Bài viết này sẽ cung cấp các thông tin cơ bản về hồ sơ, thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và một số lưu ý cho việc thành lập và tổ chức hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

µ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN LÀ GÌ?

Theo định nghĩa tại Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp (i) có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân; (ii) thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; và (iii) phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

Tại sao nên lựa chọn loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?

Doanh nghiệp nên lựa chọn loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên vì lý do sau đây:

 • Công ty có tư cách pháp nhân, chủ thể góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp khác với doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm vô hạn.
 • Giữa các thành viên có tính ràng buộc cao: thành viên công ty chỉ được quyền chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác sau khi chào bán cho các thành viên theo quy định của pháp luật.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể phát hành trái phiếu (tuy nhiên không được quyền phát hành cổ phần).

µ THẨM QUYỀN CẤP ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH thành viên trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư của Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

µ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP

a. Điều kiện về thành viên

Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Số lượng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên tối thiểu là 02, tối đa là 50 thành viên.

b. Điều kiện về tên công ty

Tên Tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần có thể được viết đầy đủ “Công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc viết tắt là “Công ty TNHH”.

Không được đăng ký tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký.

Công ty có thể có tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

c. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Công ty được quyền tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh ngoài các ngành nghề kinh doanh bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định pháp luật. Đặc biệt đối với một số các ngành nghề kinh doanh có điều kiên công ty cần lưu ý đến điều kiện kèm theo như yêu cầu về vốn pháp định, các chứng chỉ hành nghề hay các điều kiện về cơ sở vật chất - trang thiết bị.

d. Điều kiện về người đại diện theo pháp luật

Công ty TNHH có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật và phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

e. Điều kiện về vốn

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam và phải được góp vốn bởi chủ sở hữu hợp pháp.

Các thành viên sáng lập tự quyết định mức vốn điều lệ của công ty khi thành lập phù hợp với quy mô hoạt động của công ty, và vốn pháp định của ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà công ty dự định kinh doanh.

f. Điều kiện về địa chỉ trụ sở công ty

Theo quy định của Luật nhà ở, công ty không được phép đặt địa chỉ trụ sở kinh doanh tại chung cư, nhà tập thể trừ các khu vực được kinh doanh theo quy hoạch của khu chung cư, tập thể đó.

µ HỒ SƠ THÀNH LẬP

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu).
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên (Theo mẫu).
 • Bản sao các giấy tờ liên quan đến cá nhân, tổ chức là cổ đồng theo quy định hiện hành. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác đăng ký kinh doanh).

µ TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP

a. Nộp hồ sơ:

Việc nộp hồ sơ sẽ được thực hiện theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và nhận Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

b. Xử lý hồ sơ:

Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện xem xét hồ sơ dựa trên các giấy tờ, tài liệu đã nhận được qua mạng thông tin điện tử.

c. Trả kết quả:

Trong thời gian 03 ngày làm việc (không bao gồm ngày nộp hồ sơ), nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

µ THỦ TỤC SAU THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau:

 • Lập sổ đăng ký cổ đông.
 • Lắp biển hiệu doanh nghiệp tại trụ sở.
 • Làm con dấu doanh nghiệp, con dấu chức danh.
 • Kê khai và nộp thuế môn bài theo quy định.
 • Mua chữ ký số, hóa đơn điện tử.
 • Kê khai và nộp báo cáo thuế hàng quý, báo cáo thuế cuối năm theo quy định.

µ CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật Doanh nghiệp 2020 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021).
 • Luật Nhà ở năm 2014 (hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015).
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

 

Để hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục một cách nhanh gọn và hiệu quả, IPCom cung cấp tới khách hàng dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam bao gồm các công việc:

 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp.
 • Xây dựng danh mục ngành nghề kinh doanh.
 • Tư vấn vốn điều lệ, bộ máy quản trị nội bộ...
 • Soạn thảo hồ sơ để nộp và hồ sơ lưu trữ nội bộ.
 • Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục theo quy định.
 • Làm con dấu công ty, con dấu chức danh, bảng biển.
 • Tư vấn các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp mới thành lập.

IPCom là đơn vị tư vấn chuyên sâu trong các lĩnh vực về đăng ký nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp, hợp đồng, lao động và tư vấn các vụ việc pháp lý, nên chúng tôi luôn sãn sàng cung cấp toàn diện các dịch vụ pháp lý cho Quý Khách hàng.

Nếu có nhu cầu, Quý khách hàng hãy liên hệ IPCom để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ:

CÔNG TY TNHH IPCOM VIỆT NAM

Hotline: 0963.984.554

Email: info@tuvancongty.vn

Địa chỉ: Tầng 3 số 22 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội